Prywatny Detektyw „ KUROWSKI”

Prywatny Detektyw „ KUROWSKI” prowadzi usługi zgodne z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie usług detektywistycznych. Czynności te polegają na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów. Przykładowy zakres usług:

  • Poszukiwanie osób
  • Wywiad gospodarczy
  • Porady prawne
  • Ustalenie miejsca zamieszkania
  • Wykrywanie podsłuchów
  • Zbieranie materiału dowodowego w sprawach rozwodowych

Zapewniamy dyskrecję i anonimowość oraz gwarantujemy stuprocentową lojalność wobec zleceniodawcy.