Korzystając z Legamo.pl mogą Państwo uzyskać porady prawnej we wszelkich kwestiach prawnych pojawiających się w działalności gospodarczej , zwłaszcza mikro i  małych przedsiębiorstw, w szczególności:

  • z zakresu prawa gospodarczego, np. przygotowywanie i weryfikacja różnego rodzaju umów- sprzedaży, najmu, pożyczki, zamiany, użyczenia, umów zlecenia i o dzieło, wezwań do zapłaty,
  • z zakresu prawa handlowego, np. rejestracja spółki z o.o., przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego, przygotowywanie projektów uchwał zarządu, projektów uchwał zgromadzenia wspólników, zmiana umowy spółki z o.o., wypełnianie odpowiednich formularzy dot. wpisu zmian do KRS,
  • prawa pracy, np. porady w zakresu stosowania przepisów prawa pracy, przygotowanie wzorów umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenia warunków pracy i płacy, przygotowywanie projektów kar dla pracowników,
  • prawa e-commerce, np. przygotowanie regulaminu sklepu internetowego, zapewnienie stałej aktualizacji regulaminu pod kątem klauzul niedozwolonych, przygotowywanie wzorów dokumentów związanych z unijnym rozporządzeniem tzw. RODO, opinia nt. poprawności informacji dot. towarów oferowanych w sklepie internetowym, porady z zakresu rozpatrywania reklamacji konsumenckich,
  • w kwestiach związanych z uzyskiwaniem różnego rodzaju pozwoleń, zezwoleń, czy koncesji.

Poprzez Legamo.pl można zlecić usługi prawne jednorazowo, lub też stale korzystać z dostępu do prawnika posiadając dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorcy miesięczny pakiet godzin usług prawnych.

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi  od 200 zł netto. Ostateczna cena usługi prawnej zależy od stopnia trudności sprawy, nakładu pracy koniecznego na jej wykonanie oraz terminu realizacji. Zawsze mają Państwo możliwość zadawania dodatkowych pytań, czy uzyskania wyjaśnień dot. przedstawionej propozycji rozwiązania danej kwestii prawnej.

Przy większej ilość usług lub też przy stałym zlecaniu usług poprzez platformę Legamo.pl możliwe jest uzyskanie korzystnego dla klienta rabatu.

Możliwe są następujące pakiety usług prawnych, w których czas jest rozliczany w jednostkach wynoszących 10 minut.

PAKIET MINI w cenie 200 zł netto (246,00 zł brutto). Pakiet ten obejmuje 1 h usług prawnych miesięcznie. Jednostki niewykorzystane w danym miesiącu kalendarzowym możliwe są do wykorzystania w kolejnym miesiącu kalendarzowym, a następnie przepadają. Cena każdej godziny ponad limit: 180 zł netto (221,40 zł brutto).

PAKIET MIDI w cenie 500 zł netto (615,00 zł brutto). Pakiet ten obejmuje 3 h usług prawnych miesięcznie.  Jednostki niewykorzystane w danym miesiącu kalendarzowym możliwe są do wykorzystania w kolejnych dwóch miesiącach kalendarzowych, a następnie przepadają. Cena każdej godziny ponad limit: 160 zł netto (196,80 zł brutto).

PAKIET MAXI w cenie 800 zł netto (984,00 zł brutto). Pakiet ten obejmuje 5 h usług prawnych miesięcznie. Jednostki niewykorzystane w danym miesiącu kalendarzowym możliwe są do wykorzystania w kolejnych trzech miesiącach kalendarzowych, a następnie przepadają. Cena każdej godziny ponad limit: 150 zł netto (184,50 zł brutto).

PAKIET EXTRA w cenie 1600 zł netto (1 968,00 zł brutto). Pakiet ten obejmuje 10 h usług prawnych miesięcznie. Jednostki niewykorzystane w danym miesiącu kalendarzowym możliwe są do wykorzystania w kolejnych trzech miesiącach kalendarzowych, a następnie przepadają. Cena każdej godziny ponad limit: 130 zł netto (159,90 zł brutto).

PAKIET INDYWIDUALNY – miesięczna ilość godzin usług prawnych oraz cena ustalane są indywidualnie z klientem. Cena zależy od ilość godzin usług prawnych,.

Wycena każdego zlecenia jest bezpłatna.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.