qr
Zapraszamy do siedziby Kancelarii:
ul. Podwikle 13, 32-085 Giebułtów
email: beata@saldan.pl
tel. 609 422 468
Pobierz wizytówkę VCF

 

 

Administrator danych osobowych, którym jest Beata Sałdan Kancelaria Radcy Prawnego ul. Podwikle 13, 32-085 Giebułtów, NIP: 677-215-61-71, REGON 120446579, informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora m.in. na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody.

Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.