Kolejna klauzula abuzywna

„Z uwagi na potencjalną możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji stron internetowych (cen, konfiguracji, parametrów technicznych) z przyczyn za które odpowiedzialność nie ponosi Sprzedawca, ewentualne rozbieżności w zakresie wyświetlanych informacji na stronie WWW zostają korygowane w trakcie potwierdzania zamówienia”

TAK, TAK, to jest klauzula abuzywna, która pojawiła się w dniu 24.08.2015 roku w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK.

http://uokik.gov.pl/rejestr/